LSD Blotter Papers

$110.00$350.00

150ug (20 tab)
150ug, one sheet(100 Tabs)
200ug(20 tab)
200ug one sheet (100 tabs)
300ug (20 Tabs)
300ug one sheet (100 tabs)
350ug (20 tabs)
350ug one sheet (100 tabs)